Styrelse och revisor

Styrelsen för 2020 består av:

Ordförande: Jonas Arnell-Szurkos

Vice ordförande: Mikael Sundbom

Kassör: Mats Larsson

Sekreterare: Elias Sonnek

Ordinarie ledamot: Sami Nahas

Ordinarie ledamot: Lars Jönsson

Revisorer: Peder Peterson och Christopher Ekström