Styrelse och revisor

Styrelsen för 2019 består av:

Ordförande: Elias Sonnek

Kassör: Mats Larsson

Sekreterare: Sami Nahas

Ordinarie ledamot: Mikael Sundbom

Ordinarie ledamot: Lars Jönsson

Revisor: Jonas Arnell

Annonser