Välkommen till Svenska Faleristiska Föreningen!

Föreningen syftar till:

  • att främja intresset för faleristik, främst avseende det svenska officiella och halvofficiella belöningsväsendet, och forskning i ämnet,
  • att genom publikationer, föreläsningar, samverkan med andra verksamma krafter med faleristiska intressen och på annat sätt fördjupa och förmedla kunskap i ämnet.